Hlavní strana Všechny články Zprávy z obce Elektronická komunikace s finančními úřady

Elektronická komunikace s finančními úřady

Elektronická daňová podání pro daňovou správu a dostupné informace na internetových stránkách České daňové správy - elektronická komunikace s finančními úřady z místa sídla daňového subjektu
 
S využitím vlastní výpočetní techniky a připojením k síti Internet můžete uskutečnit daňová podání a vyplnit i daňové přiznání. Při vyplňování se údaje uvedené v daňovém přiznání, s využitím kontrolních mechanismů, ověří a po této operaci i odešlou na vámi určený místně příslušný finanční úřad.

Pro elektronická daňová podání můžete používat aplikaci EPO (elektronické podání pro daňovou správu), která je dostupná na internetových stránkách České daňové správy. 

Tato daňová podání lze uskutečnit pomocí sítě Internet přímým připojením ke společnému technickému zařízení správce daně: online verze aplikace EPO, nebo nainstalováním aplikace EPO na vlastní personální počítač: offline verze aplikace EPO, tj. bez nutnosti stálého připojení k síti Internet.
 
Podrobné informace a doporučený postup pro zpracování daňového přiznání nebo jiné písemnosti v elektronické podobě pro daňovou správu prostřednictvím aplikace EPO (online i offline) můžete získat na internetových stránkách České daňové správy http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm.
 
Další důležité a užitečné informace, spojené s daňovou problematikou, můžete získat na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.
 

Bližší informace k jednotlivým verzím aplikace EPO:

ONLINE verze aplikace EPO
 
Online verze aplikace EPO je provozována pomocí společného technického zařízení správce daně a je i pro takto uskutečněná podání elektronickou podatelnou.
 
Internetová elektronická adresa společného technického zařízení správců daně je: http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm.
 
Zde naleznete, v příslušných odkazech, veškeré potřebné informace a to i včetně využití zaručeného elektronického podpisu. Při vyplňování daňového přiznání je program vybaven kontrolou vložených údajů, přičemž po volbě příslušné ikony pro kontrolu Vás program upozorní v Protokolu chyb na případné chyby, které je třeba opravit pro bezchybné podání. Výpis těchto chyb je současně zobrazen ve spodní části obrazovky daňového přiznání a po zvolení vybrané chyby se kurzor nastaví na místo chyby (je červeně označeno).
 
Zpracované nebo načtené daňové přiznání nebo jiné podání lze odeslat prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně nebo uložit na disketu. Podání můžete učinit prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, nebo na počítačové sestavě prostřednictvím datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.
 
V případě zvolení podání prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, jste vyzváni k podpisu datové zprávy, při odeslání prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně. Po odeslání prostřednictvím sítě Internet se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…..-potvrzeni.p7s“.
 
Zvolíte-li podání na počítačové sestavě prostřednictvím datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, můžete tak učinit odesláním prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně nebo uložením na disketu. Po odeslání se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…..-potvrzeni.p7s“. Po uložení na disketu se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…...xml“. Po odeslání datové zprávy nebo po jejím uložení na disketu se zobrazí e-tiskopis příslušné písemnosti. Tento tiskopis je po vytisknutí, vyplnění a opatření podpisem oprávněné osoby způsobilý pro podání (doručení) správci daně ve smyslu § 40 odstavce 2 ZSDP.
 

OFFLINE verze aplikace EPO
 
Offline verze aplikace EPO umožňuje i bez stálého připojení k síti Internet vyplnit daňové přiznání nebo napsat daňové podání. Instalace aplikace je dostupná ke "stažení" a nainstalování na vlastní personální počítač na internetových stránkách České daňové správy.
 
Cesta ke stažení offline verze aplikace EPO:

http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm -> vybrat odkaz „Vstoupit“ -> vybrat odkaz „PŘEJÍT DO ČÁSTI PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE“ - > vybrat položku „pro daňové odborníky“ -> v levém menu vybrat odkaz „OFFLINE VERZE“ -> pod předchozím odkazem „OFFLINE VERZE“ vybrat položku „Instalace offline verze aplikace“

Dále již postupujte dle podrobných instrukcí. Instalace offline verze aplikace EPO je velmi jednoduchá, byť jeden z odkazů používá pojem „pro zkušené uživatele“.
Offline verze aplikace EPO pracuje podobně jako aplikace přístupná online na internetových stránkách České daňové správy, tj. s potřebnou nápovědou a kontrolou vyplněných údajů.

Názorný příklad instalace offline verze aplikace EPO:

Offline verzi aplikace EPO je možné používat a konfigurovat pouze při použití prohlížeče Internet Explorer se zapnutým javascriptem.

Pro zprovoznění postupujte podle následujících kroků:

1. Zadejte cestu, kam má být aplikace nainstalována:

2. Vyberte části aplikace, které mají být staženy a nainstalovány:

Základní část [EPO]
Základní část nutná pro funkci celé aplikace

Velikost
 5 MB

Daňová informační schránka [DPR]
Žádost o zřízení daňové informační schránky
Žádost o zrušení daňové informační schránky
Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
Plná moc neomezená
Plná moc

 112 kB

Daň z přidané hodnoty [DPH]
Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.5.2004
Přiznání k dani z přidané hodnoty platné do 30.4.2004
Souhrnné hlášení VIES

 344 kB

Daň z příjmu fyzických osob [DPF]
Daň z příjmů fyzických osob - pouze pro zdaň. obd. roku 2005
Daň z příjmů fyzických osob - typ B - pouze pro zdaň. obd. roku 2004
Daň z příjmů fyzických osob - typ B - pouze pro zdaň. obd. roku 2003
Daň z příjmu fyzických osob - typ A - pro zdaň. obd. roku 2003 a roku 2004

 1.3 MB

Daň z příjmu právnických osob [DPP]
Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r. 2005
Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r. 2004
Daň z příjmů právnických osob - pouze pro zdaň. obd. započatá v r. 2003

 1.1 MB

Závislá činnost [DPZ]
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh - pouze pro zdaňovací období roku 2005

 214 kB

Daň silniční [DSL]
Daňové přiznání k dani silniční

 211 kB

Daň z nemovitostí [DNE]
Daňové přiznání k dani z nemovitosti - pouze do roku 2006 včetně

 574 kB

Oznámení podle §34 zákona č.337/1992 Sb. [RHL]
Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám

 156 kB

Hlášení platebního zprostředkovatele [MPD]
Hlášení platebního zprostředkovatele podle § 38fa zákona 586/1992 Sb.

 80 kB

Obecné písemnosti [DAD]
Obecná písemnost určená pro finanční úřad, finanční ředitelství nebo Ministerstvo financí

 56 kB

 

Číselníky (jsou vybrány automaticky): 269 kB

Celkem ke stažení: 5.3 MB (doba instalace: 14min pro modem 56 kb) (hodnoty se mění v závislosti na zvolených částech aplikace)

3. Začít stahovat stiskem na tlačítko a vyčkat.

O průběhu stahování je uživatel průběžně informován.

Probíhá stažení knihoven off-line

 

 

 

 

 

Instalace: číselník CENA KU

Staženo: 6.7 MB z 6.7 MB (100 %)


Komunikace již probíhá: 41 vt. (od 11:59:43) a bude ještě probíhat (odhad): 0 vt. (do 12:00:25)

Efektivní rychlost komunikace je: 164 kB/s.

 Po dokončení stahování se objeví okno, ve kterém je popsán způsob vlastního spuštění aplikace:

Stažení offline verze aplikace bylo dokončeno.

Spustíte ji poklepáním na soubor index.html ve složce C:/epo/ nebo napsáním této cesty: file:///C:/epo/index.html do panelu Adresa v prohlížeči.

Aplikaci je možné z počítače odinstalovat smazáním adresáře C:/epo/.