Hlavní strana Všechny články Zprávy z obce Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

Obec Libníkovice podala dne 6.10.2009 žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na Státním zemědělském intervenčním fondu Praha, pracoviště Hradec Králové. V případě získání finanční dotace bude tato použita na realizaci projektu, který zahrnuje obnovu chodníků a místních komunikací, zřízení přechodů pro chodce, revitalizaci veřejné zeleně v lokalitě v topolech, doplnění venkovního mobiliáře a nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně. Celkový objem finančních nákladů  na realizaci projektu činí  6 mil. Kč včetně DPH.. Výše dotace na tento projekt činí 4,5 mil. Kč.  Aby obec mohla tento projekt realizovat, bude nutné požádat Českou spořitelnu a.s. o úvěr. Přípravné práce (tj. vypracování projektové dokumentace a sestavení žádosti o dotaci) obec uhradila částkou ve výši cca 233 tis. Kč.