Hlavní strana Všechny články Zprávy z obce Dotace z Programu rozvoje venkova

Dotace z Programu rozvoje venkova

Obec Libníkovice se stala úspěšným žadatelem o dotaci z Programu rozvoje venkova. Tato dotace bude použita na realizaci projektu s názvem „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Libníkovice“. V rámci této akce bude provedena oprava chodníků a místních komunikací, zřízení dvou přechodů pro chodce, revitalizace veřejné zeleně v lokalitě v topolech, doplnění venkovního mobiliáře a nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně. Celkový objem finančních nákladů na realizaci projektu činí 7 milionů Kč včetně DPH. Výše dotace na tento projekt činí 4,5 milionu Kč. Aby obec mohla tento projekt realizovat, požádali jsme Českou spořitelnu a.s. o poskytnutí úvěru v celé výši nákladů. V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V případě, že půjde vše podle plánu, mohla by celá akce být ukončena do konce letošního roku.

Milan Vavřinka, starosta