Hlavní strana Všechny články Zprávy z obce Vlaky a autobusy v kraji budou zapojeny do jednotného dopravního systému

Vlaky a autobusy v kraji budou zapojeny do jednotného dopravního systému

Všechny vlaky a autobusy v Královéhradeckém kraji budou zapojeny do jednotného dopravního integrovaného systému IREDO 

V neděli 13. června dochází k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne celého území Královéhradeckého kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Královéhradeckém kraji.

Systém IREDO, neboli Integrovaná REgionální DOprava, byl prvně zaveden v roce 2005 na Broumovsku a Hronovsku, od roku 2006 na Rychnovsku a ve východní části Hradecka. V roce 2008 na Červenokostelecku. V současnosti pracuje přibližně na 40% území kraje.

Pojďme si prohlédnout výhody, které integrovaná doprava a její rozšíření občanům nabízí.

Přestupy bez dalšího placení

Od 13. června bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Královéhradeckého kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO jsou také zapojeni i oba drážní dopravci. Společnost VIAMONT a.s. a České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.


Vzájemná provázanost autobusů a vlaků v uzlových bodech a doprava v taktu

Samotný pojem „integrace“ má svůj původ v latině. Vyjadřuje spojitost nebo úplnost. A ani ve spojení s dopravou není význam tohoto slova jiný. Integrace dopravy a nejen té regionální, je reakcí na poptávku zástupců Kraje. Vzhledem k tomu, že Kraj dopravní obslužnost platí, má zájem na úsporné, ale i efektivní veřejné dopravě. Na straně druhé reflektuje zájem občanů, cestujících, pro které je cestování autobusem nebo vlakem důležité. Celkem přirozeně jdou požadavky těchto dvou skupin proti sobě. Nabídka veřejné dopravy v systému IREDO nebude nikdy schopna nabídnout podmínky cestování, které se vyrovnají cestě osobním automobilem (odjezd a příjezd přímo od domu, být naprostým pánem svého času).

Ano, autobus nebo vlak na vás nepočká, zdržíte-li se v práci. Taktéž v nich nepojede sami a možná budete nuceni i přestupovat. Ale cílem autorů dopravního systému, společnosti OREDO, je snaha o maximální provázanost jízdních řádů s důrazem na návaznost spojů, na které je nutno v uzlových bodech přestoupit. S tím souvisí i plánování dopravy v tak zvaném taktu, kdy jsou odjezdy autobusu nebo vlaku, v systému IREDO, z dané zastávky, naplánovány v opakujícím se intervalu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího to znamená, že nemusí nosit v hlavě obsáhlé tabulky jízdních řádů a i přesto ví, kdy spoj ze zastávky odjíždí.


Chytré nasazení menších autobusů se odrazí ve zvýšení spojů

Snad posledním doposavad nezmíněným rysem systému IREDO je zvýšení počtu spojů v dopoledních a večerních hodinách a o víkendech. Tento krok se však nemůže obejít bez odezvy v podobě nasazení menších autobusů. Zajištění dopravy v těchto málo frekventovaných časech velkými autobusy by nebylo ekonomické a takto postavený systém by se jistě po pár měsících provozu zhroutil. Do systému IREDO budou tedy nově ve větší míře nasazovány (samozřejmě tam, kde to je vhodné) vedle velkých autobusů i jejich menší „bráškové“. Ti se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz spojů v dopoledních a večerních hodinách. Snahou společnosti OREDO je zajistit provoz autobusů a vlaků až do 23 hodiny.

 

Pod pokličkou

Výše jsme se věnovali mnoha změnám v komfortu cestování z hlediska cestujících a jejich podrobnému vysvětlení. Integrace regionální dopravy na celém území Královéhradeckého kraje je ale náročným procesem, který má své nemalé nároky na autobusové a drážní dopravce zapojené do systému. Přeškolení řidičů a personálu na pokladnách, úprava odbavovacích systémů, provedení změn v plánování turnusů pro řidiče, ale i zajištění výlepu nových jízdních řádů a tarifních map IREDO. Je toho zkrátka spousta, co se musí udělat, aby se v neděli 13. června 2010 rozběhl nový systém naplno.


Jen stalý vývoj může zaručit dlouhodobý úspěch

Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Královéhradeckého kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.