Informace k platbám za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů v roce 2021

V roce 2020 dochází k výměně svozových známek na popelnice.

  • svozová firma Marius Pedersen a.s. bude popelnice se starou známkou svážet pouze do konce měsíce února
  • nejpozději do konce měsíce února je tudíž nutné mít uhrazenou platbu za svoz popelnice na letošní rok. Ceny pro rok 2021 se navyšují o 5%, naleznete je v následující tabulce
  • svozovým dnem zůstává úterý
  • po provedené platbě dostane každý plátce novou svozovou známku pro rok 2021
  • s každým plátcem bude uzavřena jednoduchá Dohoda o úhradě za sběr, přepravu a odstranění komunálního odpadu na kalendářní rok
 

Platby lze hradit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu (pondělí 18 - 19 hod.), nebo bankovním převodem na číslo účtu 108 084 4389 / 0800. Jako VS prosím uveďte popisné číslo Vašeho domu, před které předřadíte číslo dle místa Vašeho bydliště:

 

Libníkovice 10

příklad úhrady Libníkovice čp.40

VS 1040

Borovice 20

příklad úhrady Borovice čp.11

VS 2011

Horní Černilov 30

příklad úhrady Horní Černilov čp. 5

VS 305

 

Při úhradě bankovním převodem je nutné si na Obecním úřadě vyzvednout novou svozovou známku a uzavřít výše uvedenou dohodu. 

 

Ceny za svoz popelnice v roce 2021

Sběr, přeprava a odstranění TKO

Počet svozů / rok

Druh svozu

Cena svozu v Kč vč. DPH

41

1 x za týden v zimě

1 x za dva týdny v létě

2460

36

1 x za týden v zimě

1 x za 4 týdny v létě

2310

26

1 x za dva týdny

1520

21

1 x za dva týdny v zimě

1 x za 4 týdny v létě

1390

13

1 x za 4 týdny

850

6

1 x za 8 týdnů

570

 

Cena 1 ks svozového PE pytle 120l včetně ceny za svoz a odstranění 78,- Kč vč. DPH

Poplatky ze psů se nemění, jeden pes 100,- Kč, každý další pes 150,- Kč (dle Vyhlášky o místních poplatcích 2/2007)

 

Vzhledem ke stávajícím opatřením a nařízením vlády ČR budou platby v hotovosti v kanceláři OÚ přijímány od pondělí 11. 1. 2021.

Platbu převodem můžete poslat ihned. Když platbu odešlete, tak na příští pondělí v úředních hodinách, bude připravena smlouva a známky na popelnice k vyzvednutí.

Vstup do kanceláře pouze jednotlivě s ochrannou rouškou. 

Pokud se sejde více osob musí čekat venku s rozestupy - 2 metry od sebe.